Current location: Monero oficiálna web stránka >> Zakladateľ

Zakladateľ

Zakladateľom Abelian Coin je Dr. Duncan S. Wong, špičkový kryptograf, spoluvynálezca základnej technológie Monero „Linkable Ring Signature“ a spoluzakladateľ a generálny riaditeľ CryptoBLK.